ОБЩИ УСЛОВИЯ

Последващите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат начина и правилата за използване на уебсайта  lsfashionbg.com,

 Дефиниции

Продавач – фирма “Фешън Плюс” ООД, с адрес на управление гр. София, ул. “Съединение” №6, ет.2, вписано в търговския регистър на РБ с ЕИК 201811577

Уебсайт- адрес, в интернет пространстовото  lsfashionbg.com, както и всички приложения, предоставящи на клиента достъп до каталога с предлагани артикули на указания адрес.

Клиент- всяко лице, посетило уебсайта и/или възползвало се от Услугите или съдържанието му.

Купувач – всеки клиент на Уебсайта, навършил 18 години и предоставил адрес за доставка и плащане на територията на Република България.

Профил- стандартни потребителско име и парола, избрани от клиента и предоставящи му достъп до всички стоки и Услуги, предлагани в уебсайта, както и възможност за обмен на информация с Продавача.

Поръчка- заявка от Купувача за закупуване на предварително избрани от него стоки и услуги, предлагани на Уебсайта. За избягване на всякакви съмнения – за поръчки се считат единствено заявките с предоставен адрес за доставка на територията на Република България.

Договор от разстояние– поръчка, отправена от Купувач към Продавач, за предлагани в Уебсайта стоки. За избягване на всякакви съмнения – отделните поръчки се третират като отделни договори.

Услуги- извършването на всякакви електронни услуги от страна на Уебсайта, за да се осигурят на Клиента възможност за комуникация с Продавача и/или покупки на предлаганите в каталога на Уебсайта стоки.

Промо-код – произволна комбинация от букви, цифри и символи, даваща право на Клиента да ползва фиксирана и/или процентна отстъпка от стойността на Поръчката. Промо-кодовете се предоставят от Продавача на Клиента, чрез e-mail, на посочения от последния, адрес с валидност от един календарен месец.

Безплатна доставка –  Транспортните разходи по поръчката са за сметка на Продавача. Транспортът се извършва чрез куриерска фирма, до посочен от Купувача адрес.

Платена доставка- В случай на връщане на стока и отказ на поръчка транспортните разходи са за сметка на купувача.

Куриер -поръчките, реализирани през Уебсайта, се доставят чрез куриерска фирма “Спиди” АД. Повече информация относно куриерската фирма може да бъде намерена тук:

Получаване на поръчка – датата, на която е извършена доставката на посочения от Клиента адрес.

Кошница- виртуален списък, съставен от избраните за закупуване от Клиента стоки.

Крайна цена- всички разходи, направени от Купучава по закупуването на стоката. За избягване на всякакви съмнения – в случаите, когато Клиентът ползва безплатна Доставка, същата не бива калкулираната и се поема от Продавача, съгласно настоящите ОУ.

Виртуален ПОС терминал- внедрена в Уебсайта система за разплащане чрез дебитни и кредитни карти. Информацията, която се използва за плащането през ПОС терминала се обработва единствено от банката.

 Общи положения

 С настоящите ОУ Продавачът, в лицето на фирма “Фешън Плюс” ООД, декларира, че е регистриран като администратор на лични данни, съответно с идентификационни номера :

            – За “Фешън Плюс” ООД  : 112183

Достъпът  до  ограничените части на Уебсайта, става активен след регистрация или влизане в Профил. Регистрацията протича, чрез попълване от Клиента на стандартен формуляр, публикуван в Уебсайта. Директен достъп до формуляра за регистрация може да откриете тук.

Достъпът до Уебсайта може да бъде блокиран едностранно и без предупреждение, в случай, че се установи, че Клиентът злоупотребява със съдържанието и/или предоставените в Уебсайта стоки и Услуги.

При извършване на регистрация, както и при потвърждаване на всяка направена Поръчка, Купувачът потвърждава, че се е запознал с и приема настоящите Общи Условия.

Всички цени в каталога на Уебсайта са в български лева, за един брой/чифт от всеки изложен артикул.

Продавачът полага усилия да поддържа актуална ценова листа, като запазва правото си да поднови или прекрати предоставени към даден момент допълнителни отстъпки /промо-кодове и игри/, по което и да е било време, без да е необходимо да уведомява Клиента за всяка промяна. За избягване на всякакви съмнения – при поръчка, направена в момент на активна промоция, Продавачът се задължава да изпрати на Купувача закупената стока, в съответствие с активната по време на Поръчката промоция. Продавачът се задължава да изпълни поръчката на обявената цена, в момента на осъществяването ѝ, ако бъде потвърдена наличността на артикула.

Luisa Spagnoli Bulgaria и физическите ни обекти полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Luisa Spagnoli Bulgaria уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат променяни от Продавачът по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които Luisa Spagnoli Bulgaria предварително се извинява на своите Клиенти.

Продавачът си запазва правото да коригира и актуализира настоящите Общи условия(ОУ) едностранно и без предварително да уведомява Клиента за промените. За избягване на всякакви съмнения – с потвърждението на всяка Поръчка, Купувачът декларира, че се е запознал и приема публикуваните в Уебсайта, към датата на Поръчката, Общи условия.

Клиентът се съгласява, че е допустимо да има разлика между цените, обявени в Уебсайта и тези в магазините на Продавача, в страната.

Уебсайтът използва официално предоставени от производителя данни за цветовата гама на предложените в каталога стоки. Клиентът се съгласява, че разлики в цветовете между доставената и поръчаната стока са допустими, предвид факта, че цветовете, които се виждат на снимките, са зависими от компютърната конфирурация на Клиента, както и от зрителните му възприятия.

Уебсайтът приема поръчки единствено при предоставен от Клиента валиден адрес за доставка на територията на Република България.

 Поверителност

Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Luisa Spagnoli Bulgaria, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани за следните цели от Luisa Spagnoli Bulgaria: (1) поддържане на акаунта на Клиента/Потребителя/Купувача, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/Купувачи по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

 Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява да предостави на Luisa Spagnoli Bulgaria неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. Luisa Spagnoli Bulgaria няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

 С предоставянето на свои данни на Luisa Spagnoli Bulgaria (включително и-мейл) Клиентът/Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързват Luisa Spagnoli Bulgaria или трети лица, които са куриери, търговци, партньори на Luisa Spagnoli Bulgaria и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Luisa Spagnoli Bulgaria може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

Поръчка на артикули
 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Поръчката на стоки от каталога е възможно да бъде направена избирайки опцията за посещение на Уебсайта като “гост” или регистиран потребител.

При поръчването на стоки, изложени в каталога на Уебсайта, Клиентът се съгласява с ОУ за използване.

Потвърждението на Поръчки се извършва чрез получаване от страна на Клиента на автоматичен имейл, посочен от последния във формуляра за регистрация, с номер на поръчката.

Веднъж влязъл в Профила си, Клиентът може да направи своята поръчка на една или повече стоки, чрез избор на цвят, размер и количество, на всяка от стоките, изложени в каталога.  След като всички описани опции са попълнени, Клиентът добавя дрехите в  Кошницата, чрез натискане на бутон “Добави в кошницата”. След като всички желани артикули са добавени в Кошницата, Клиентът трябва да избере начин на плащане и адрес за доставка на територията на Република България.

При наложили се промени в ценоразписа на предлаганите стоки, Продавачът запазва правото си да анулира направените поръчки, като се задължава да уведоми Клиента за промяната и за актуалната цена на поръчания от него артикул.

Въпреки положените от екипа на Уебсайта усилия да поддържат актуални наличности, Клиентът се съгласява, че са допустими разлики между представените към момента на поръчка наличности и реалните, установени след направата на поръчката. В случай, че наличностите на една или повече стоки от една поръчка са били изчерпани, Продавачът се задължава да се свърже с Купувача, чрез предоставените в Профила на последния, данни. При тези обстоятелства, Купувачът може да избере една от следните опции :

            – отпадане на стоката с недостатъчна наличност от поръчката и потвърждение (в срок не по- дълъг от 10 календарни дни) за доставка на останалите в поръчката стоки.

            – анулиране на поръчката;

В случаите, в които за поръчана стока закупена с банкова карта,  е установено в последствие, че е с изчерпана наличност, то сумата от липсващия/липсващите артикули се възстановява обратно по изпозлваната банкова карта.

Клиентът се съгласява, че запазването на електронния адрес на даден артикул в Уебсайта и/или запазването му в категория “Любими”, не гарантира наличността на съответния артикул, нито периода на предлагане на артикула в каталога на Уебсайта. Във връзка с предходното, Клиентът се съгласява, че запазените по описания начин артикули ще бъдат сваляни от каталога на Уебсайта, като статуса на такива стоки бива променен на “Неактивен”.

В случай, че Клиент поръча артикул, чийто статус е “Неактивен”, Продавачът има право да анулира направената поръчка автоматично. В тези случаи, Продавачът се задължава да уведоми Клиента,чрез изпращане на автоматично съобщение на e-mail адрес, посочен от последния във формуляра за регистрация.

Всяка, направена през Уебсайта поръчка, се разглежда като отделен Договор от разстояние, сключен между Продавача и Купувача. За избягване на всякакви съмнения – Договорът от разстояние се счита за сключен от момента на изпращане на поръчката към Купувача.

Плащания

 Поръчаните чрез Уебсайта стоки, могат да бъдат заплатени по следния начин :

            – с наложен платеж, при получаване на поръчката.

            – с дебитна/кредитна карта на витуралния ПОС терминал на Уебсайта. Видовете карти, които се приемат на Виртуалния ПОС терминал са следните: Visa, MasterCard;
За избягване на всякакви съмнения по отношение на личните данни на Клиента – Уебсайтът не съхранява никаква информация, касаеща се до номера и/или вида на използваната за превода карта. Въпросната информация се обработва единствено от сървъра на банката, предоставила Виртуалния ПОС терминал.

Транспорт

 Стоките, закупени през Уебсайта, се доставят на Купувача чрез куриерска фирма “Спиди” АД.

Стоките се изпращат към Купувача едва след като Продавачът е получил потвърждение за направената поръчка. След получаване на потвърждението от страна на Купувача, Поръчката се доставя както следва:

            – За Поръчки, направени извън периоди на активно намаление – до 3 /три/ работни дни;

            – За Поръчки, направени по време на активно намаление – до 5 /пет/ работни дни.

Предлаганите начини на доставка са следните :

            – Доставка до офис на куриерската фирма;

            – Доставка до адрес, посочен от Клиента.

Поръчки, изпратени до офис, ще бъдат задържани в офиса на куриера, не по-дълго от 3 /три/ дни. След изтичане на този срок, Продавачът има правото да анулира Поръчката, без да уведомява изрично Клиента.

За Поръчки направени до адрес, Клиентът е длъжен да осигури достъп и възможност за приемане на Поръчката. В случай, че Клиентът не е намерен на посочения адрес, Продавачът запазва правото си да анулира Поръчката или да я остави в най-близкия офис на куриера, като стоката ще остане в офиса, не по-дълго от 3 /три/ дни, след което Поръчката се счита за анулирана, а стоката се връща на Продавача.

Поръчнани през Уебсайта стоки, са без опция “Преглед”.

Отказ от поръчка и връщане на стока

 За Клиент, отказвал да заплати Поръчка, с наложен платеж, повече от 2 /два/ пъти, Продавачът предоставя възможност за закупуване на стоки, но единствено при условие, че Клиентът заплати стоките чрез Виртуалния ПОС терминал. В случай, че Клиентът откаже да заплати Поръчката по този начин, Продавачът има право да анулира въпросната Поръчка, без изрично да уведомява Клиента.

 Отказ на Купувача от вече потвърдена Поръчка се извършва в следния ред:

            – Известяване за отказа си от Поръчка чрез телефонно обаждане на посочения номер в Контакти до 1 (един) час след направата й.

            – Известяване за отказа си от Поръчка чрез e-mail на посочения в Контакти до 1 (един) час след направата й.

Купувачът има право да откаже Поръчката, ако при транспортирането са повредени цялостта на опаковката и намиращата се в нея стока. За избягване на всякакви съмнения – в случай, че цялостта на опаковката е нарушена, но не са нанесени каквито и да е било щети по стоките, Купувачът няма право да се позове на настоящата клауза.

 Връщането на стоки към Продавача се извършва, при условие, че стоката е в същия вид, в който е била получена (с всички принадлежащи към нея етикети, без да са били скъсани и/или остранявани), както и да не е третирана с препарати (парфюми, перилни препарати и др.), замърсена, повредена или използвана. Артикули на стойност над 200лв могат да бъдат върнати само при наличието на поставената от Продавача защитна пломба, при отстраняването й, артикулът не подлежи на връщане. 

За избягване на всякакви съмнения Купувачът има право да върне стоката не по-късно от 14 – дневния срок, който започва да тече от датата на получаване на Поръчката, определен в Закона за защита на потребителите.

Условията и сроковете за връщане на стока са съгласно изискванията на Закона За Защита на Потребителите.

Купувачът  може да се запознае с целия закон на официалния сайт на Комисия За Защита на Потребителите на линк https://www.kzp.bg/

Адрес на Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София*
пл. Славейков 4 А
София, 1000
Bulgaria

Продавачът се задължава да предостави на Купувача и стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6, което може да бъде изтеглено от този линк:

 Купувачът  няма право да върне бански костюми, бельо, бижута и очила. Продавачът запазва правото си, да не приема връщането на тези артикули и да не възстанови заплатената от Клиента сума по Чл. 57. от ЗЗП. За избягване на всякакви съмнения – при връщане от страна на Клиента на бански костюми, бельо, бижута и очила, Продавачът  се задължава да върне стоката обратно към Купучава, като транспортните разходи са за сметка на последния.

 Във връзка с връщането на стока към Продавача, Клиентът трябва да спази следния ред и да предостави следната информация:

            – Попълненета проформа фактура;

            – Оригинал на касов бон на върнатия артикул;

            – Предпочитан начин на удовлетворяване при връщането ( замяна на стока, издаване на електронен ваучер на стойността на върнатата стока, възстановяване на сума);

            – Данни за банковата сметка, по която Купувачът желае да му бъдe възстановена заплатената сума;

Връщането на стока от Купувача към Продавача става чрез изпращане на стоката, с Куриер, на адрес :

гр. София, бул. ‘Витоша 64’, за магазин Luisa Spagnoli.

При връщане на стоката, транспортните разходи са за сметка на Купувача. За избягване на всякакви съмнения – връщането на стока към Продавача, пусната за сметка на последния, се счита за нарушение на настоящите ОУ. За избягване на всякакво съмнение – Върната по този начин стока, ще бъде приета от Продавача, като последния запазва правото си, при възстановяване на сумата на Клиента, да удържи сумата, заплатена от него, за транспортните разходи по връщането на стоката.  

Върщането на стока към Продавача,  с опция “наложен платеж”, се счита за нарушение на настоящите ОУ. За избягване на всякакво съмнение – върната по този начин стока, няма да бъде приемана от Продавача, до отпадането на опцията “наложен платеж”.

  С настоящите “Общи Условия” Продавачът има за цел да информира Купувача, че като потребител, има възможност да се свърже с местния орган за ADR във връзка със спор, който не успява да уреди директно с Продавача.

Допълнителна информация за ADR:
ADR е процедура за извънсъдебно решаване на вътрешни и транс-гранични спорове, които са свързани с договорни задължения, произтичащи от договори за продажба или договори за услуги между търговец, установен в Съюза и потребител, пребиваващ в Съюза, чрез намесата на структура за решаване на спорове, която предлага или налага решение или събира заедно страните с цел да улесни намирането на решение по взаимно съгласие.

Допълнителна информация за подаване на жалба съгласно процедурата за ADR:
Национален орган за ADR е включен в националните листи на органите за ADR, които отговарят на задължителни изисквания за качество, установени от Директивата за ADR (Директива 2013/11/ЕС за алтернативно решаване на потребителски спорове) http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Сайт на Европейската комисия за онлайн решаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 Възстановяване на заплатена сума

 В случай на отказ на Поръчка, възстановяването на заплатена от Купувача сума чрез банкова карта, се извършва от Продавача единствено по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на поръчката.

В случай на липсващ/липсващи артикули от Поръчка, възстановяването на заплатена от Купувача сума чрез банкова карта, се извършва от Продавача единствено по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на поръчката.

Продавачът  се задължава да възстанови заплатената от Купувача сума в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на заявеното от Купувача желание за връщане на стока, като предостави документ удостоверяващ връщането й към Продавача.

В случай, че Поръчката е била заплатена с карта, през Виртуалния ПОС терминал на Уебсайта, сумата ще бъде възстановена по картата, от която е направено плащането.

В случай, че Поръчката е била заплатена с наложен платеж, сумата ще бъде възстановена по посочената от Клиента лична банкова сметка в български лева.

Във връзка с предходното, Продавачът не носи отговорност за грешно подадена банкова сметка. Отговорността на Продавача да възстанови сума по отказана поръчка, свършва в момента на извършване на банковия превод към посочената от Клиента сметка.

В случаите, когато Купувачът е изискал фактура на юридическо лице, последния получава Кредитно известие от Продавача.